Informacje

Najnowsze wiadomości od nas...

Od października 2022 roku w CAL!

Od października 2022 roku Stowarzyszenie TUTTI przy ZPSM w Żorach będzie prowadzić działalność statutową (w tym zajęcia) w salach Centrum Aktywności Lokalnej – Budynek Dworca Kolejowego (wejście od strony peronu 1) przy ul. Dworcowej 35 w Żorach.

Krótka historia powstania...

W odpowiedzi na zwiększające się zainteresowanie lokalnego środowiska nauką w żorskiej szkole muzycznej 8 sierpnia 2014 roku powołano Stowarzyszenie TUTTI działające przy ZPSM w Żorach. Powstało ono z inicjatywy i przy aprobacie większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została Pani Dyrektor Zofia Mańka–Błaszczyk.