Zajęcia z Panią Jagodą Janaszak w dniu 10.10.2023 r.

Zajęcia z Panią Jagodą Janaszak w dniu 10.10.2023 r. z przyczyn od nas niezależnych są ODWOŁANE!

Kwota czesnego za miesiąc październik będzie zmiejszona o tę jedną lekcję!