Trochę o organie kierowniczym

Zarząd Stowarzyszenia TUTTI

  • Krystian Barański Prezes Zarządu
  • Marzena Branicka Skarbnik
  • Agnieszka Bator-Skowrońska – Sekretarz
  • Krzysztof Kołodziej – Członek zarządu
  • Jolanta Wieliczka – Członek zarządu