Dokumentacja do pobrania

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wszystkich zainteresowanych nauką gry na instrumencie oraz zajęciami ogólnomuzycznymi prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza osobowego kandydata (komputerowo lub ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI) i przesłanie go na adres mailowy: stowarzyszenie.tutti@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji kandydatów ze względu na możliwości kadrowe i organizacyjne Stowarzyszenia TUTTI.