Zajęcia ogólnomuzyczne

Zajęcia ogólnomuzyczne z Panem Krystianem Barańskim będą odbywać się
w każdy czwartek w godzinach 19:00-19:45.
Serdecznie zapraszamy!