Zajęcia taneczno-rytmiczne

Zajęcia taneczno-rytmiczne z Panią Jagodą Janaszak będą odbywać się
w każdy piątek w godzinach: gr. A – 16:00-16:45, gr. B – 17:00-17:45.
Serdecznie zapraszamy!