Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2023/2024

Pierwsze zajęcia w Stowarzyszeniu TUTTI odbędą się
w trzecim tygodniu września (tj. od 18 września br.)

Pierwsze dwa tygodnie (tj. 4-17 września) będą tygodniami roboczymi
(ustalanie nauczyciela, planu lekcji itd.)

Kwota czesnego za miesiąc wrzesień będzie zmiejszona o połowę.

Prosimy czekać na dalsze informacje.