Informacje

Najnowsze wiadomości od nas...

Od września w TWINPIGSIE!


Od września 2021 roku Stowarzyszenie TUTTI przy ZPSM w Żorach będzie prowadzić działalność statutową (w tym zajęcia) w jednym z budynków MIASTECZKA WESTERNOWEGO TWINPIGS przy ulicy Katowickiej 24 w Żorach.

Krótka historia powstania...

W odpowiedzi na zwiększające się zainteresowanie lokalnego środowiska nauką w żorskiej szkole muzycznej 8 sierpnia 2014 roku powołano Stowarzyszenie TUTTI działające przy ZPSM w Żorach. Powstało ono z inicjatywy i przy aprobacie większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została Pani Dyrektor Zofia Mańka–Błaszczyk.