Informacje

Najnowsze wiadomości od nas...

Krótka historia powstania...

W odpowiedzi na zwiększające się zainteresowanie lokalnego środowiska nauką w żorskiej szkole muzycznej 8 sierpnia 2014 roku powołano Stowarzyszenie TUTTI działające przy ZPSM w Żorach.

Powstało ono z inicjatywy i przy aprobacie większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została Pani dyrektor Zofia Mańka – Błaszczyk.